Elektronika dla hobbystów

Kod barwny miniaturowych dławików

Miniaturowe dławiki wyglądem przypominają rezystory i są podobnie znakowane kodem barwnym. Taki sposób znakowania jest łatwiejszy dla producenta niż bezpośrednie pisanie wartości na miniaturowym elemencie. Przy pewnej wprawie odczyt kodu paskowego zajmuje mniej czasu niż czytanie napisów.

Zwykle na dławiku są cztery paski, z których trzy pierwsze podają indukcyjność a ostatni tolerancję. W przypadku braku czwartego paska oznacza to, że dławik ma tolerancję 20%.
Nie ma możliwości pomyłki oi odwrotnego czytania kodu: trzy paski są odsunięte od czwartego. Najczęściej dławiki są w tolerancji 5% i 10%, a paski złoty i srebrny nie występują jako pierwsza cyfra w oznaczeniach indukcyjności.
Dodatkowo oznaczenia przyjmują stałe wartości zgodne z szeregiem E12.

Umieszczony poniżej skrypt oblicza wartość dławika na podstawie odczytanego kodu paskowego. Z list rozwijanych należy wybrać kolor każdego z pasków i po naciśnięciu OBLICZ otrzymamy jego wartość oraz dopuszczalny błąd zapisany w tolerancji.



dławik


Obliczanie wartości i tolerancji dławików na podstawie kodu paskowego



tolerancja:



Obliczona wartość dławika :
H

tolerancja dławika :
od: H do: H

Skrypt oblicza wartość dławika zgodnie z podaną niżej tabelą kodów.

Dwa pierwsze paski to liczby znaczące. Trzeci pasek to mniżnik, przez który mnożymy wartość odczytaną w dwóch pierwszych paskach. Czwarty pasek to tolerancja, nie występuje on w przypadku dławika o tolerancji 20%

kolor Cyfry znaczące Mnożnik Tolerancja
srebrny
złoty
czarny
brązowy
czerwony
pomarańczowy
żółty
zielony
niebieski
fioletowy
szary
biały
brak
-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
x10 nH
x100 nH
x1 uH
x10 uH
x100 uH
x1 mH
x10 mH
x100 mH
x1 H
x10 H
x100 H
x1000 H
-
10%
5%
-
1%
2%
-
-
0,5%
0,25%
0,1%
-
-
20%