Elektronika dla hobbystów

Znakowanie kondensatorów kodem

Miniaturowe kondensatory, podobnie jak rezystory i dławiki znakowane są kodem. Dawniej był to kod barwny i zasady kodowania są podobny jak przy kodzie barwnym rezystorów. Obecnie większość producentów stosuje kod cyfrowo-literowy.


Kod barwny kondensatorów

Oznaczenie barwne składa się z pięciu pasków: pierwszy to współczynnik temperaturowy. Drugi i trzeci to liczby znaczące. Czwarty to mnożnik, przez który się mnoży wartości odczytane z drugiego i trzeciego paska. Piąty pasek oznacza tolerancję. Oznaczenie cyfrowo-literowe
Wartość pojemności zapisana jest w trzech cyfrach. Aby prawidłowo odczytać pojemność kondensatora należy wykonać obliczenie według schematu:
Pierwsza i druga cyfra to liczby znaczące. Trzecia cyfra to mnożnik, czyli w uproszczeniu jest to ilość zer jakie należy dodać do dwóch pierwszych cyfr. Otrzymana wartość podawana jest w pikofaradach (pF)

kondensator ceramiczny

Przykład:

 • 560 oznacza 56pF
 • 561 oznacza 560 pF
 • 562 oznacza 5600 pF czyli 5,6nF
 • 563 oznacza 56000 pF czyli 56 nF
 • 564 oznacza 560000 pF czyli 560 nF
 • 565 oznacza 5600000 pf czyli 5,6 μF
 • itd.
Wartość napięcia znamionowego oznacza się mała literą:
 • m 25 V
 • l 40 V (50) V
 • a 63 V
 • b 100 V
 • c 160 V
 • d 250 V
 • e 400 V
 • f 630 V
 • brak - 500 V
 • h 1000 V
 • i 1600 V
Dopuszczalną tolerancję pojemności oznacza się dużą literą:
 • E +/-0,005
 • L +/-0,01
 • P +/-0,02
 • W +/-0,05
 • B +/-0,1 (+/-0,1)
 • C +/-0,25 (+/-0,25)
 • D +/-0,5 (+/-0,5)
 • F +/-1 (+/-1)
 • G +/-2
 • H +/-2,5
 • J +/-5
 • K +/-10
 • M +/-20
 • N +/-30
 • Q -10...+30
 • T -10...+50
 • S -20...+50
 • Z -20...+80

* oznaczenia w nawiasach odnoszą się tylko do kondensatorów o pojemności mniejszej niż 10pF


Dekoder kodu kondensatora

Dla ułatwienia w obliczaniu wartości kondensatorów można skorzystać z gotowego skryptu.
Należy wybrać z lity rozwijanej wartości trzech liczb dla odczytu pojemności i oznaczenia literowe dla odczytu tolerancji i napięcia znamionowego. Przycisk oblicz, poda parametry kondensatora.


wprowadź kod kondensatora :
 

pojemność kondensatora : F

tolerancja kondensatora +/- %

napięcie znamionowe : V