Elektronika dla hobbystów

Wskaźnik ze skalą diodową na LED.

Opisane poniżej urządzenie zastępuje wskaźniki wychyłowe i nadaje się do graficznej prezentacji pomiaru. Skalę na diodach elektroluminescencyjnych można wykorzystać jako wskaźnik wysterowania do magnetofonu, do odczytu poziomu sygnału wzmacniacza audio i wielu innych zastosowań, gdzie dokładność odczytu nie jest bardzo istotna, a zależy nam na efektownym wyglądzie.
Urządzenie wykorzystuje typowy układ scalony UAA170 i 16 diod świecących. Diody ułożone w linii dadzą wrażenie skali ze świecącym punktem.


schemat wskaźnika ze skala diodową

schemat

kliknij schemat, aby powiększyć

Opis układu

W zależności od wielkości napięcia przyłożonego do nóżki 12 układy scalonego, przez dzielnik R1 i R2 kolejno zapala się inna dioda na skali.

Zakres wskaźnika ustala się przez podanie dolnego (pin 12) i górnego (pin 13) napięcia porównawczego. Ustalony przez dzielnik napięciowy R5, R4 i R3 zakres napięcia porównawczego jest dzielony przez wewnętrzny układ na 15 napięć progowych. Każdy próg oznacza zapalenie innej diody na skali. Napięcie U ref powinno być nieznacznie wyższe niż maksymalne napięcie na wejściu pomiarowym. Jeśli dobrze dobierzemy oporniki w dzielniku R5, R4 i R3 to diody na skali będą się zapalać w takt zmian napięcia w pełnym zakresie.

Różnica napięć między pin 13 i pin 12 powinna być w przedziale 1,4V do 6V. Jeśli ta różnica będzie mniejsza niż 3V uzyskamy efekt płynnego przechodzenia punktu świetlnego. Gdy różnica napięć jest w przedziale 4 do 6V diody będą zapalać się skokowo.

O jaskrawości świecenia diod decydują rezystory R6 i R7.

Układ UAA170 można zastąpić UL1970. (Popularne są też wskaźniki z linijką świecącą na układzie UAA180 jednak układ ma inną aplikację i podany schemat nie będzie do niego pasował.)

Urządzenie zasilane jest napięciem 13V, dodatkowo należy podać napięcie referencyjne do ustalenia zakresu skali diodowej, jest to napięcie stabilizowane o niewielkim poborze prądu, więc można je uzyskać z napięcia 13V, stosując dodatkowy stabilizator.