Elektronika dla hobbystów

Migający LED

Opisany tu układ to najprostsza atrapa alarmu samochodowego. Wprawdzie można kupić diody świecące migające, jednak częstotliwość mrugania jest inna niż w prawdziwych alarmach, wiec takie zabezpieczenie jest ignorowane przez złodziei.

Opisany tu układ to najprostsza atrapa alarmu samochodowego. Wprawdzie można kupić diody świecące migające, jednak częstotliwość mrugania jest inna niż w prawdziwych alarmach, wiec takie zabezpieczenie jest ignorowane przez złodziei.

Układ steruje miganiem bardzo jasnej diody LED o jaskrawości 500mcd. Częstotliwość błysków można dobierać indywidualnie przez zmianę wartości elementów.

  • Rezystor R3 określa prąd diody LED, czyli jaskrawość świecenia.
  • Kondensator C1 i rezystor R2 ustalają okres drgań generatora.

schemat migacza


wartości elementów

Zasilanie: R1 R2 R3 C1 częstotliwość
12V 10MΩ 22kΩ 470Ω 0,47uF 140/min
12V 10MΩ 10kΩ 470Ω 1uF 60/min
9V 6,8MΩ 1kΩ 390Ω 6,8uF 15/min
6V 3,3MΩ 10kΩ 220Ω 1uF 80/min
3V 1,5MΩ 10kΩ 51Ω 1uF 120/min
3V 3,3MΩ 47kΩ 51Ω 0,47uF 140/min