Elektronika dla hobbystów

Multiwibrator

Multiwibrator to bardzo popularny generator stosowany wielu układach elektronicznych. Podany poniżej układ to tylko jeden z przykładów jego zastosowania. Tu pracuje jako migacz cyklicznie przełączający się miedzy jedna diodą świecącą, a drugą. Wprawdzie podobny efekt można uzyskać stosują prosty układ scalony np. z serii NE555 lub kupując gotową diodę świecącą, która miga ale tu nie o to chodzi. Opisany układ to klasyczny multiwibrator. Poprzez zmianę wartości elementów można uzyskać dowolną częstotliwość i sposób świecenia. Na schemacie przedstawionym poniżej, wartości elementów są tak dobrane, że czas świecenia obu diod jest taki sam, a układ pracuje z częstotliwością 0,46Hz.


schemat multiwibratora


Zmiana częstotliwości multiwibratora

O czasie świecenia poszczególnych diod decydują wartości C1, R2, R3 i C2. Jeśli obie pary mają taką samą wartość to diody zapalają się symetrycznie, przez taki sam okres czasu.
Czas świecenia każdej z diod wylicza się na podstawie wzoru:
  • t1 = 0,7 x R2 x C1
  • t2 = 07 x R3 x C2
  • Po zsumowaniu tych czasów: T = t1 + t2 można obliczyć częstotliwość generatora: F = 1/T
Oczywiście do wzoru należy wstawić wartości pojemności w faradach (F) a rezystancji w ohmach (Ω), przeliczając z uF i k Ω.