Elektronika dla hobbystów

Próbnik stanów logicznych

W układach cyfrowych mamy do czynienia z dwoma stanami 0 i 1. W bardzo popularnych układach TTL, zasilanych napięciem 5V jedynce logicznej odpowiada napięcie powyżej 2,4V. Napięcie mniejsze od 0,4V to logiczne zero.


schemat domofonu

Przy uruchamianiu układów cyfrowych i lokalizacji uszkodzenia, bardzo przedaje się prosty wskaźnik stanów logicznych. Poszczególne stany sygnalizuje świeceniem odpowiedniej diody elektroluminescencyjnej.
Dodatkowo próbnik ma układ scalony pracujący jako przerzutnik monostabilnego z wejściem Schmitta. Jego zadaniem jest wykrywanie fali prostokątnej lub zakłóceń na liniach cyfrowych. Pin 5 to wejście Schmitta, które reaguje na bardzo krótkie impulsy napięcia. Gdy przerzutnik zostanie wyzwolony powoduje świecenie diody D4 przez czas określony stała czasową C2 i R8.


Znaczenie wskazań próbnika

  • Świeci tylko dioda D1 Napięcie stałe powyżej 2V Świeci tylko dioda D2 - Napięcie stałe poniżej 1V
  • Diody D1 i D2 świecą na przemian, a dioda D4 światłem pulsacyjnym - Impulsy o częstotliwości mniejszej niż 15Hz
  • Diody D1, D2 i D5 świecą światłem ciągłym - Impulsy napięciowe o częstotliwości powyżej 15Hz
  • Dioda D1 świeci światłem ciągłym, a D4 zapala się sporadycznie - Napięcia stałe powyżej 2 V, a w tle występują impulsy ujemne.
  • Dioda D2 świeci światłem ciągłym, a D4 zapala się sporadycznie - Napięcie stałe poniżej 1V, w tle występują impulsy dodatnie.