Elektronika dla hobbystów

Wykrywacz metali

Wykrywacz nadaje się do odnajdywanie przedmiotów metalowych ukrytych pod ziemią, śniegiem, asfaltem i w ścianach budynku. Prawidłowo wykonanym urządzeniem można wykryć przedmioty metalowe wielkości monety w odległości kilku centymetrów lub większe przedmioty ukryte do 0,6 m.

Wykrywacz metali działa na zasadzie dwóch generatorów, których jeden jest wzorcowym i ma częstotliwość zestrojoną na stałe, a drugi pracuje z otwartą pętlą indukcyjną, umieszczoną w sondzie. Jej indukcyjność zmienia się przy zbliżaniu do niej metalowych przedmiotów. Wraz ze zmianą indukcyjności zmienia się częstotliwość generatora pracującego na tranzystorze T1.

Oba generatory różnią się tylko indukcyjnością. Generator wzorcowy pracuje na częstotliwości 400 - 500 kHz, częstotliwość generatora pomiarowego różni się tylko o 1kHz. Obie częstotliwości przez kondensatory sprzęgające C9 i C10 doprowadzone s do bazy T3 mieszacza zestrojonego na częstotliwość 1kHz. Na wyjściu otrzymujemy częstotliwość różnicową 1kHz.

Każda zmiana indukcyjności sondy L2 wywołana zbliżeniem do przedmiotu metalowego, powoduje zmianę częstotliwości generatora na T1, a w konsekwencji zmiana sygnału różnicowego na kolektorze T3. Odchylenie od częstotliwości 1kHz obniża też amplitudę tego sygnału.

Sygnał m.cz. z mieszacza wzmacniany jest w dwustopniowym wzmacniaczu słuchawkowym. W słuchawkach każde zbliżenie do przedmiotu sygnalizowane jest zmianą tonu i zanikiem słyszalności.


schemat

kliknij schemat aby powiększyć


Wykonanie elementów indukcyjnych.

Należy zestroić generator wzorcowy i pomiarowy oraz obwody rezonansowe mieszacza.

Na początku musimy odczytać częstotliwośc generatora pomiatowego. W tym celu odłączamy kondensator C10 od emitera T2. Oddalamy sondę L2 od przedmiotów metalowych na odległość 1,5m. Wskazania częstotliwości odczytujemy na bazie tranzystora T3 korzystając z częstotliwościomierza lub oscyloskopu.

Aby zestroić częstotliwość generatora wzorcowego, podłączamy powrotem C10, a odłączamy C9. Częstotliwość odczytana na bazie T3 powinna różnić się od tej z generatora pomiarowego o 1kHz.

Przy braku zakresu regulacji cewką L1 można zmienić C6, jeśli to nie wystarczy to trzeba zmienić indukcyjność L1.

Po zestrojeniu generatora, można już dostroić obwód rezonansowy mieszacza L3, C11 na maksimum wzmocnienia.